Tehnička opremljenost

Od opreme DVD-Palinovec ima 3 vatrogasna vozila:

* navalno vozilo marke MERCEDES 814,


* kombinirano navalno vozilo marke IVECO sa 500 litara vode, visokotlačnim  sklopom i pjenilom – ta oba vozila opremljena su za gašenje, sa svom potrebnom opremom. 

img139
* putničko vozilo marke MERCEDES za prijevoz 9 osoba, koje ima dišne aparate i aparate za početno gašenje požara.
vito

 

Zatim, imamo 2 vatrogasna agregata, marke ZIEGLER, te 2 pumpe – HONDU i TOMOS, dvije električne potopne pumpe, 18 kompleta zaštitnih odjela, 4 izolacijska aparata i ostalu opremu kako bi mogli izvršavati naše zadaće.

U slučaju požara u našem mjestu za gašenje imamo dovoljan kapacitet vode, kojeg osigurava vodovodna mreža na koju je priključena hidrantska mreža.